Condicions Generals

Tots els establiments de la Barcelona Card tenen el compromís contractual d'aplicar el descompte o la gratuïtat als usuaris.
 
Turisme de Barcelona no es fa responsable de les deficiències  en el servei ni dels canvis en les tarifes i/o horaris dels establiments col·laboradors.
 
No es restituirà ni es reemborsaran els diners en cas de pèrdua de la Barcelona Card.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalan